Wi-Fi Oplossingen
WI-FI OPLOSSINGEN
BEVEILIGD DUBBEL NETWERK WAARMEE DE BEDRIJFSCONTINUÏTEIT KAN WORDEN VERZEKERD 

Het LCS²-aanbod van Legrand werd onlangs uitgebreid met nieuwe Wi-Fi-oplossingen, die de bedrijfscontinuïteit verzekeren. Met behulp van in de verlaagde plafonds ingebouwde en op afstand bedienbare aansluitpunten kan het gestructureerde kabelnetwerk met een Wi-Fi-netwerk worden uitgebreid. De prestaties worden daarbij dubbel gewaarborgd vanaf de kast tot aan de toegangspunten. De Wi-Fi-toegangspunten kunnen zowel op een bestaand bekabeld netwerk worden geïnstalleerd als bij de constructie van nieuwe gebouwen worden voorgeschreven. 
Dit aanbod werd uitgewerkt met de bedoeling om de bedrijfscontinuïteit van de informatienetwerken te verzekeren.
pointWifi_0.jpg

VAN OP AFSTAND BEDIENBARE IN VERLAAGDE PLAFONDS INGEBOUWDE WI-FI-TOEGANGSPUNTEN

De Wi-Fi-toegangspunten voor inbouw in verlaagde plafonds ref. 0 335 21 zijn compatibel met de norm 802.11 a, b, g en n en bieden een bruto debiet van 300 Mbit/s. Ze kunnen als aanvulling van een nieuw of bestaand gestructureerd bekabeld LCS² netwerk worden geïnstalleerd en ze kunnen het netwerk over een oppervlakte van 600 m² (vrij veld) uitbreiden. Ze zijn voorzien van een managementfunctie, waardoor de netwerkbeheerder ze van op afstand kan sturen. Er kunnen hierbij meerdere versleutelingstypes worden toegepast: 
WEP, WPA of WPA 2. 

De installatie van de klemmen moet minstens het volgende omvatten:  
 • Een Wi-Fi-toegangspunt voor inbouw in verlaagde plafonds 
 • Een PoE-injector die in de verdeelkast moet worden geïnstalleerd.

INSTALLATIE VAN EEN BEVEILIGD LCS² WI-FI-NETWERK

Met behulp van de configuratiesoftware ref. 033524 kan een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een gecentraliseerd beheer van de toegangspunten worden geïnstalleerd. 

Sterke punten: 
 • Installatie van een beveiligd netwerk (WEP, WPA of WPA2) 
 • Terbeschikkingstelling van een uitsluitend private toegang 
 • Beheer van de Wi-Fi-toegangspunten van op afstand  

De installatie moet ten minste de volgende elementen bevatten: 
 • de configuratiesoftware 
 • een Wi-Fi-toegangspunt (voor inbouw in verlaagde plafonds of van het Mosaic-programma) 
 • een PoE-injector die in de verdeelkast moet worden geïnstalleerd.  

Het beveiligde LCS² Wi-Fi-netwerk kan bijvoorbeeld in een commercieel agentschap (bank of kleine handelszaak) worden geïnstalleerd, dat aan zijn werknemers een private en beveiligde Wi-Fi-toegang ter beschikking wilt stellen.

INSTALLATIE VAN EEN BEVEILIGD LCS² WI-FI-NETWERK MET GEPERSONALISEERDE HOTSPOT

Met behulp van de controller supervisor ref. 033525 kan een beveiligd Wi-Fi-netwerk met gepersonaliseerde hotspot worden geïnstalleerd.  

Sterke punten: 
 • Installatie van een beveiligd netwerk (WEP, WPA of WPA2) 
 • Beheer van de Wi-Fi-toegangspunten van op afstand 
 • Terbeschikkingstelling van private en openbare toegangen 
 • Mogelijkheid om gebruik van de toegang tot het netwerk te factureren (bv. in een hotel) 
 • Laat de filtering en de traceerbaarheid van de toegangen toe 
 • Laat onderhoud van op afstand toe  

De installatie moet ten minste de volgende elementen bevatten: 
 • de controller supervisor 
 • een Wi-Fi-toegangspunt (voor inbouw in verlaagde plafonds of van het Mosaic-programma) 
 • een PoE-injector die in de verdeelkast moet worden geïnstalleerd.  

Als de installatie meer dan 5 Wi-Fi-toegangspunten omvat, moet een uitbreidingslicentie worden voorzien.  

Het beveiligde LCS² Wi-Fi-netwerk met gepersonaliseerde hotspot kan bijvoorbeeld in een hotel worden geïnstalleerd. De exploitant beschikt over een private en beveiligde toegang en kan aan zijn klanten openbare toegangen ter beschikking stellen, die hij eventueel kan factureren.
077914_p_101715_a.jpg

VOOR DE UITBREIDING VAN EEN PRO-BOX:
DE WI-FI-TOEGANGSPUNTEN VAN MOSAIC

Deze kunnen op iedere plaats van het gebouw in de verschillende installatiesteunen van Mosaic worden geïnstalleerd (plaats voor 4 modules) en bieden een debiet van 54 bits/s. Bij de Wi-Fi-toegangspunten van Mosaic wordt een cd-rom voor de configuratie meegeleverd, zodat de toegang tot het netwerk kan worden beveiligd.