Ons beroep

Wereldwijd specialist in elektrische en digitale infrastructuur voor gebouwen

Home > Over Legrand > Ons beroep
LEGRAND, DE WERELDWIJDE SPECIALIST IN ELEKTRISCHE EN DIGITALE INFRASTRUCTUREN VOOR GEBOUWEN

LEGRAND IS GEVESTIGD IN MEER DAN 70 LANDEN, TELT MEER DAN 38.000 MEDEWERKERS EN BOEKTE IN 2012 EEN OMZET
VAN 4,5 MILJARD EURO.

Als wereldwijde specialist in elektrische en digitale infrastructuren voor gebouwen, verricht Legrand meer dan de helft van zijn activiteiten 
in de tertiaire en industriële sector. De Group speelt in op de grote wereldwijde ontwikkelingen en is strategisch gepositioneerd in de markten 
van de toekomst. Zo zijn de groeilanden goed voor bijna 38% van zijn omzet. Wat nog zal toenemen naarmate die landen meer macht krijgen. 
In de volwassen landen wordt 60% van de omzet gerealiseerd in onderhoud en renovatie. De totale markt van Legrand wordt geraamd op zo'n
65 miljard euro voor de elektrische en digitale infrastructuren.

EEN COMPLEET AANBOD VOOR DE TERTIAIRE, INDUSTRIËLE EN RESIDENTIËLE MARKT

Legrand beschikt over een compleet aanbod dat aan de tertiaire, industriële en residentiële markt is aangepast. Dit aanbod maakt dat Legrand als referentie geldt op wereldschaal, in haast 180 landen. Controle en bediening van de elektrische installatie, bekabelingssystemen, verdeelinrichtingen, distributie van VDI-systemen ... de Group reikt tal van oplossingen aan voor het beheer van verlichting, verwarming, energie, netwerken en toegang tot gebouwen. Het productaanbod is zeer omvangrijk: de catalogus telt 200.000 items, gegroepeerd in 78 productfamilies.
Offre
Perspective

EEN DUBBELE AMBITIE TEN DIENSTE VAN EEN DUURZAME GROEI

Dankzij zijn positionering in een uniek metier kan de Group een dubbele ambitie koesteren: 
zijn leadership in elektrische en digitale infrastructuur voor gebouwen versterken en uitgroeien tot een referentiespeler op het vlak van elektrische intelligentie met innoverende en bijzonder energie-efficiënte oplossingen.

CONCURRENTIEVOORDELEN VAN EEN LEIDER

Legrand Group is actief in een wereldwijde markt en is leider in minstens één productgroep in de volgende kernmarkten: Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, China, Rusland, India of Australië onder andere. 

Deze stevige nationale verankering biedt Legrand grote concurrentievoordelen, zoals: 

  • het vermogen om producten te verkopen die aan de meeste nationale markten zijn aangepast, waar de professionele gewoonten van de installateurs en de lokale voorkeuren van de consumenten nog al eens kunnen verschillen en waar vaak specifieke normen gelden, zowel voor het product zelf als voor het functioneren en de installatie ervan, 
  • de mogelijkheid om zijn klanten, onder meer in de vorm van geïntegreerde systemen, haast alle nodige producten voor een elektrische installatie te kunnen aanbieden, van het bord voor de bescherming van de circuits tot de aansluiting van laagspanningsstopcontacten om hen zo kosten, risico's en lange wachttijden door de aankoop van producten bij verschillende leveranciers te besparen, 
  • het vermogen om voordeel te halen uit de kennis en het vertrouwen van de consumenten, installateurs en verdelers voor de producten waarvoor Legrand leader is om zo te werken aan zijn positie voor producten waarin de Group slechts challenger is en dus zijn groei te bevorderen.